Proiect de lege MApN cu referire la românii cu domiciliul în străinătate: Legea nr. 446/2006 privind pregătirea populaţiei pentru apărare

Ministerul Apărării Naționale supune consultării publice, precum și consultării preliminare interinstituționale, următorul proiect de lege, Legea nr. 446/2006 privind pregătirea populaţiei pentru apărare. Propunerile, sugestiile și opiniile persoanelor interesate cu privire la acest proiect de act normativ sunt așteptate pe adresa de e-mail dgj@mapn.ro, în termen de 10 de zile de la afișare, data afișării fiind 19.09.2018, conform www.mapn.ro.


Instalează Aplicația Radio Românul pe Telefon

Descarca Radio Romanul in App Store iPhone Apple


Descarca Radio Romanul in Google Store Android

Descarcă aplicația și astfel poți asculta Radio Românul oriunde te-ai afla în Spania și în lume! Radio Românul este: Aproape de Tine!

Citește Ultimele Știri

Cel Mai Citit Ziar al Românilor din Spania PeriódicoElRumano.es

Guvernul de stânga al Spaniei a prezentat marţi un proiect de lege care prevede acordarea unui ''concediu menstrual'' femeilor care ...
Citește Mai Mult
Germania se va opune planurilor Comisiei Europene de a include energia nucleară pe lista investiţiilor sustenabile în taxonomia elaborată de ...
Citește Mai Mult
Preţurile de referinţă la gaze naturale în Europa au continuat să scadă, după ce Comisia Europeană a clarificat modul în ...
Citește Mai Mult

Citește Ultimele Știri

Guvernul de stânga al Spaniei a prezentat marţi un proiect de lege care prevede acordarea unui ''concediu menstrual'' femeilor care ...
Citește Mai Mult
Germania se va opune planurilor Comisiei Europene de a include energia nucleară pe lista investiţiilor sustenabile în taxonomia elaborată de ...
Citește Mai Mult
Preţurile de referinţă la gaze naturale în Europa au continuat să scadă, după ce Comisia Europeană a clarificat modul în ...
Citește Mai Mult

Art. I. – Legea nr. 446/2006 privind pregătirea populaţiei pentru apărare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 990 din 12 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

La articolul 3 alineatele (3) şi (51) se modifică şi vor avea următorul cuprins:


Abonează-te pentru a primi știrile pe email


„(3) Serviciul militar activ se îndeplineşte în calitate de:

 1. a) militar profesionist;
 2. b) elev, student sau cursant în unităţile/instituţiile de învăţământ din cadrul instituţiilor cu atribuţii în domeniul apărării şi securităţii naţionale, denumite în continuare instituţii de învăţământ militar, cu excepţia elevilor colegiilor naţionale militare;
 3. c) preot militar;
 4. d) militar voluntar în termen;
 5. e) militar conscript.

…………………………………………………………………………………..


Pentru alte știri interesante, urmărește-ne pe Facebook!


(51) La declararea mobilizării şi a stării de război sau la instituirea stării de asediu şi a stării de urgenţă, rezerviştii sunt mobilizaţi/concentraţi potrivit nevoilor instituţiilor cu atribuţii în domeniul apărării şi securităţii naţionale.

După articolul 3 se introduce un nou articol, articolul 31, cu următorul cuprins:

„Art. 31. – (1) Serviciul militar în calitate de militar voluntar în termen se îndeplineşte de către cetăţenii români, bărbaţi şi femei, care au vârsta cuprinsă între 18 şi 51 ani, la solicitarea acestora, potrivit nevoilor instituţiilor cu atribuţii în domeniul apărării şi securităţii naţionale.

(2) Militarii voluntari în termen au numai gradul de soldat.

(3) Condiţiile de îndeplinire a serviciului militar în calitate de militar voluntar în termen se stabilesc prin lege.”

Alineatul (1) al articolului 7 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 7. – (1) Cetăţenii încorporabili, în sensul prezentei legi, sunt consideraţi cetăţenii români, bărbaţi, cu vârsta cuprinsă între 20 şi 35 de ani, care nu îndeplinesc serviciul militar în niciuna dintre calităţile prevăzute la art. 3 alin. (3) şi (4).”

După articolul 8 se introduce un nou articol, articolul 81, cu următorul cuprins:

„Art. 81. – (1) Cetăţenii încorporabili, rezerviştii voluntari şi rezerviştii au obligaţia de a se prezenta la locul, data şi ora prevăzute în ordinul de chemare.

(2) Prin excepţie de la alin. (1), la instituirea stării de asediu sau la declararea stării de mobilizare sau a stării de război cetăţenii încorporabili cu domiciliul în România, plecaţi temporar în afara ţării, au obligaţia de a se prezenta, în termen de maximum 10 zile de la data notificării, la centrele militare în evidenţa cărora se află, în vederea îndeplinirii serviciului militar pe bază de conscripţie.

(3) Prin excepţie de la alin. (1), la instituirea stării de urgenţă, a stării de asediu ori la declararea stării de mobilizare sau a stării de război, rezerviştii voluntari şi rezerviştii cu domiciliul în România, plecaţi temporar în afara ţării, au obligaţia de a se prezenta, în termen de maximum 10 zile de la data notificării, la structurile din cadrul instituţiilor cu atribuţii în domeniul apărării şi securităţii naţionale, în vederea îndeplinirii serviciului militar în calitate de rezervist concentrat sau mobilizat.

(4) Prin notificare, în sensul alin. (2) şi (3), se înţelege înştiinţarea în scris, la domiciliul din România, prin ordin de chemare, a celui în cauză cu privire la obligativitatea prezentării la centrele militare sau la structurile din cadrul instituţiilor cu atribuţii în domeniul apărării şi securităţii naţionale în vederea îndeplinirii serviciului militar.

(5) Cetăţenii încorporabili şi rezerviştii care nu au domiciliul în ţară, precum şi persoanele prevăzute la alin. (2) şi (3) care nu au putut fi notificate, au obligaţia ca în termen de maximum 15 zile de la publicarea în Monitorul Oficial al României a hotărârii Parlamentului privind declararea stării de mobilizare sau a stării de război, precum şi a decretului Preşedintelui României privind declararea stării de mobilizare sau instituirea stării de asediu sau a stării de urgenţă să contacteze centrul militar în evidenţa cărora se află cu privire la modalitatea de îndeplinire a serviciului militar.”

Articolul 50 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 50. – Evidenţa militară a cetăţenilor încorporabili şi rezerviştilor care se găsesc în străinătate pe o durată mai mare de 30 de zile se ţine de centrele militare pe raza cărora domiciliază.”

La articolul 52, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 52. – (1) Documentul de evidenţă militară pentru militari profesionişti, preoţi militari  şi rezervişti voluntari este legitimaţia militară, pentru elevi şi studenţi din instituţii de învăţământ militar, militari voluntari în termen şi militari conscripţi este carnetul de serviciu, pentru rezervişti este livretul militar, pentru recruţi este adeverinţa de recrutare, iar pentru persoanele fără obligaţii militare este certificatul militar.”

La articolul 67 alineatul (1), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„b) să se prezinte la centrul militar pentru: primirea livretului militar la trecerea în rezervă; predarea adeverinţei de recrutare, a livretului militar şi a ordinului de chemare la mobilizare, după caz, înainte de plecarea în străinătate, pe o perioadă mai mare de 30 de zile, precum şi ridicarea documentelor respective la înapoierea în ţară; ridicarea documentelor de evidenţă militară duplicat, eliberate ca urmare a pierderii sau distrugerii documentelor originale;”

La articolul 80, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 80. – (1) Constituie contravenţie săvârşirea de către cetăţenii încorporabili, recruţi şi de către rezervişti a uneia dintre următoarele fapte:

 1. a) refuzul de a primi ordinul de chemare;
 2. b) prezentarea cu întârziere la comisia locală de recrutare-încorporare la data, ora şi locul prevăzute în ordinul de chemare, dacă întârzierea nu depăşeşte 3 zile, astfel încât fapta să constituie infracţiune;
 3. c) neprezentarea la data, ora şi locul prevăzute în ordinul de chemare, pentru clarificarea situaţiei militare sau pentru concentrare;
 4. d) neprezentarea, înaintea plecării din ţară, pentru o perioadă mai mare de 30 zile, la organul de evidenţă militară, pentru a preda livretul militar, adeverinţa de recrutare ori ordinul de chemare la mobilizare;
 5. e) neprezentarea, în termenul legal, pentru primirea documentelor personale de evidenţă militară;
 6. f) întârzierea nejustificată la recrutare-încorporare, concentrare, mobilizare sau pentru clarificarea situaţiei militare, la instituirea stării de urgenţă, a stării de asediu sau la declararea mobilizării ori a stării de război;
 7. g) pierderea, deteriorarea sau înstrăinarea documentelor personale de evidenţă militară;
 8. h) neprezentarea la exerciţiile şi antrenamentele de mobilizare;
 9. i) neprezentarea pentru executarea serviciului alternativ.”

La articolul 81 alineatul (1), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„a) cu amendă de la 1 punct la 2 puncte, faptele prevăzute la lit. d), e) şi g);”

La articolul 82, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(1) Constatarea contravenţiilor prevăzute la art. 80 alin. (1) şi (2) şi aplicarea sancţiunilor prevăzute la art. 81 alin. (1) şi (2) se fac de către persoanele împuternicite de Statul Major al Apărării, de către comandantul centrului militar şi ofiţerii special desemnaţi de către acesta, numai pe raza teritorială de competenţă a centrului militar, precum şi de către personalul Ministerului Afacerilor Interne stabilit pentru înmânarea ordinelor de chemare.”

În cuprinsul actelor normative în vigoare, următoarele sintagme se înlocuiesc după cum urmează:

a) „militar în termen” şi „militar cu termen redus” cu sintagma „militar conscript”;

b) „serviciul militar în termen” cu sintagma „serviciul militar pe bază de conscripţie”.

ART. II. – Dispoziţiile Legii nr. 395/2005 privind suspendarea pe timp de pace a serviciului militar obligatoriu şi trecerea la serviciul militar pe bază de voluntariat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1155 din 20 decembrie 2005, cu modificările şi completările ulterioare şi ale actelor normative emise pentru executarea acesteia se aplică în continuare, în măsura în care nu contravin prevederilor prezentei legi.

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.

Foto: Ministerul Apararii Nationale, Romania – www.mapn.ro / Facebook

 


VEZI ULTIMELE ȘTIRI


VEZI ȘTIRI ROMÂNI SPANIA

Sesiune specială pentru preluarea cererilor de pașapoarte

Sesiune specială pentru preluarea cererilor de pașapoarte

Pentru a veni în sprijinul persoanelor a căror carte de identitate românească a expirat în perioada stării de alertă, Consulatul ...
Citește Mai Mult
A doua zi a proiectului Săptămâna limbilor străine, la Sevilla - România, invitatul special

A doua zi a proiectului Săptămâna limbilor străine, la Sevilla – România, invitatul special

Cea de a doua zi a proiectului Săptămâna limbilor străine, moment organizat de o şcoală internaţională din Sevilla, unde România, ...
Citește Mai Mult
Săptămâna limbilor străine la Sevilla - România, invitatul special

Săptămâna limbilor străine la Sevilla – România, invitatul special

Învăţarea limbilor străine ne oferă o conexiune inedită cu lumea care ne înconjoară, reprezentând un instrument cheie pentru înţelegerea interculturală, ...
Citește Mai Mult
BUSINESS SUPPORT Un concept de evenimente de afaceri care adună români din întreaga lume Cum a fost ediția de la Marbella, din Spania

BUSINESS SUPPORT: Un concept de evenimente de afaceri care adună români din întreaga lume. Cum a fost ediția de la Marbella, din Spania?

Evenimentele BUSINESS SUPPORT sunt cele mai importante evenimente dedicate oamenilor de afaceri români din întreaga lume. Evenimentele BUSINESS SUPPORT sunt ...
Citește Mai Mult

VEZI ȘTIRI SPANIA


VEZI EVENIMENTE SPANIA


VEZI INFORMAȚII UTILE


ESPAÑOL


VEZI ȘTIRI VIDEO