Precizări ANAF 2019 cu privire la românii din străinătate despre stabilirea rezidenței fiscale

ANAF pune la dispoziția persoanelor fizice “Ghidul privind rezidența fiscală a persoanelor fizice 2019” și în limba română, și în limba engleză. Agenția Națională de Administrare Fiscală vine în sprijinul contribuabililor persoane fizice și pune la dispoziția acestora Ghidul privind rezidența fiscală a persoanelor fizice, tradus în limba engleză.


Instalează Aplicația Radio Românul pe Telefon

Descarca Radio Romanul in App Store iPhone Apple


Descarca Radio Romanul in Google Store Android

Descarcă aplicația și astfel poți asculta Radio Românul oriunde te-ai afla în Spania și în lume! Radio Românul este: Aproape de Tine!
  • Prin aplicație, nu mai depinzi de acoperirea în FM.
  • Prin aplicație, citești zilnic cele mai importante știri.
  • Prin aplicație, ne poți trimite foarte ușor mesajele tale, oricând dorești!

Citește Ultimele Știri

Cel Mai Citit Ziar al Românilor din Spania PeriódicoElRumano.es

Mihai Eminescu, statuie monumentală în bronz, Ateneul Român, București - Foto: mae.ro Ziua de 15 ianuarie, ziua nașterii poetului Mihai ...
Citește Mai Mult
A doua zi după o furtună istorică de zăpadă, Spania se pregăteşte pentru un val neobişnuit de frig, care va ...
Citește Mai Mult
Londra şi Madridul au ajuns la "un acord de principiu" în privinţa Gibraltarului, care va permite menţinerea libertăţii de circulaţie ...
Citește Mai Mult

Materialul informativ este publicat pe site-ul www.anaf.ro, în secțiunea “Asistență contribuabili” rubrica “Ghiduri curente” și poate fi accesat la următorul link, informează Agenția Națională de Administrare Fiscală:

Limba română:


Abonează-te pentru a primi știrile pe email


https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/AsistentaContribuabili_r/Ghid_StabilireaRezidenteiFiscale_Editie2019_RO.pdf

Limba engleză:


Pentru alte știri interesante, urmărește-ne pe Facebook!


https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/AsistentaContribuabili_r/Ghid_StabilireaRezidenteiFiscale_Editie2019_EN.pdf

Am selectat din ghid o serie de informații:

CUI SE ADRESEAZĂ ACEST GHID?
Acest GHID se adresează persoanelor fizice rezidente/nerezidente, care părăsesc/sosesc în România, și în cazul cărora este necesară stabilirea/modificarea rezidenței fiscale, respectiv impozitarea veniturilor obținute.

Stabilirea rezidenței de către organul fiscal central competent la sosirea persoanei fizice în România
Completarea și depunerea chestionarului pentru stabilirea rezidenței fiscale a
persoanei fizice la sosirea în România
Persoanele fizice care sosesc în România și au o ședere în statul român o perioadă sau mai multe perioade care depășesc în total 183 de zile, pe parcursul oricărui interval de 12 luni consecutive, care se încheie în anul calendaristic vizat, au obligația completării formularului “Chestionar pentru stabilirea rezidenței fiscale a persoanei fizice la sosirea în România”.
Persoanele fizice nerezidente trebuie să înregistreze chestionarul la organul fiscal central competent, în 30 de zile de la împlinirea termenului de 183 de zile de prezență în România.
Chestionarul poate fi descărcat de pe site-ul ANAF: www.anaf.ro, secțiunea: “Asistență
contribuabili” rubrica: “Formulare fiscale și Ghid de completare” și se poate transmite personal sau prin împuternicit, prin poștă, cu confirmare de primire, sau se poate depune la registratura organului fiscal central competent.

Documentele justificative
Persoanele fizice au obligația de a anexa la „Chestionarul pentru stabilirea rezidenței fiscale a persoanelor fizice la sosirea în România” următoarele documente justificative:
copia pașaportului, valabil (cetățenii Uniunii Europene anexează copia pașaportului sau a documentului național de identitate, valabil);
copia cărții de identitate/cărții de rezidență permanente/permisului de ședere/ certificatului de înregistrare fiscală, emisă/emis de autoritatea competentă din România;
documente care atestă existența unei locuințe în România a persoanei fizice, locuință care poate fi în proprietate sau închiriată sau care rămâne disponibilă oricând pentru această persoană și/sau familia sa;
– după caz, certificatul de rezidență fiscală eliberat de autoritatea competentă a statului străin cu care România are încheiată convenție de evitare a dublei impuneri sau un alt document eliberat de către o altă autoritate decât cea fiscală, care are atribuții în domeniul certificării rezidenței fiscale conform legislației interne a acelui stat, în original sau în copie legalizată, însoțit de o traducere autorizată în limba română;
un document emis de autoritatea fiscală străină care atestă că persoana fizică este scoasă din evidența sa fiscală, după caz, însoțit de o traducere autorizată în limba română;
orice alte documente care pot sta la baza determinării rezidenței persoanei fizice.
Certificatul de rezidență fiscală eliberat de autoritatea competentă a statului străin cu care România are încheiată convenție de evitare a dublei impuneri/Documentul eliberat de către o altă autoritate decât cea fiscală este valabil pentru anul/anii pentru care este emis.

Stabilirea rezidenței de către organul fiscal central competent la momentul plecării persoanelor fizice din România
Completarea și depunerea formularului necesar pentru stabilirea rezidenței fiscale
Persoanele fizice rezidente în România, precum și persoanele fizice nerezidente care au avut obligația completării „Chestionarului pentru stabilirea rezidenței fiscale a persoanei fizice la sosirea în România”, care pleacă din țară pentru o perioadă sau mai multe perioade de ședere în străinătate care depășesc în total 183 de zile, pe parcursul oricărui interval de 12 luni consecutive, au obligația completării formularului „Chestionar pentru stabilirea rezidentei fiscale a persoanei fizice la plecarea din România”.

Formularul trebuie înregistrat cu 30 de zile înaintea plecării din România, la
organul fiscal central competent unde persoana fizică își are domiciliul fiscal, respectiv unde a înregistrat „Chestionarul pentru stabilirea rezidenței fiscale a persoanei fizice la sosirea în România”, dacă persoana în cauză nu a informat cu privire la schimbarea domiciliului/locuinței permanente, după caz.
Chestionarul poate fi descărcat de pe site-ul ANAF: www.anaf.ro, secțiunea: Asistență
contribuabili, rubrica: Formulare fiscale și Ghid de completare și se poate transmite personal sau prin împuternicit, prin poștă, cu confirmare de primire, sau se poate depune la registratura organului fiscal central competent.

Pentru mai multe informații consultați ghidul în limba română la următorul link:

https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/AsistentaContribuabili_r/Ghid_StabilireaRezidenteiFiscale_Editie2019_RO.pdf

Sancțiuni

Nedepunerea în termen a „Chestionarului pentru stabilirea rezidenței persoanei fizice la
sosirea în România”, respectiv a „Chestionarului pentru stabilirea rezidenței persoanei fizice la plecarea din România”, constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 50 lei la 100 lei.

Cum se pot obține informații suplimentare?
Informații detaliate se pot obține:
– pentru răspunsuri la întrebările frecvente cu privire la depunerea chestionarelor pentru stabilirea rezidenței persoanei fizice la sosirea/plecare în/din România puteți consulta pe pagina de Internet www.anaf.ro, secțiunea Asistență contribuabili – Întrebări și răspunsuri pe Facebook, sesiunile de îndrumare și asistență desfășurate pe pagina Facebook a Agenției Naționale de Administrare Fiscală în datele de 3 august 2016, 31 mai și 7 iunie 2017, 20 septembrie 2017 și 27 septembrie 2017;

– telefonic, la Biroul central asistență telefonică a contribuabililor – Call-center, la numărul de telefon: 031.403.91.60;

– la birourile de asistență pentru contribuabili din cadrul organelor fiscale teritoriale.

Foto: www.anaf.ro

 

 


VEZI ULTIMELE ȘTIRI


VEZI ȘTIRI ROMÂNI SPANIA

ziarul-el-rumano-va-ureaza-sarbatori-fericite

Redacția Ziarului El Rumano vă urează Sărbători fericite!

Din partea redacției Ziarului El Rumano: Sărbătorile de Iarnă să vă aducă liniște și pace în suflet. Sărbători Fericite, alături ...
Citește Mai Mult
La intrarea pe aeroporturile spaniole pot fi admise ca probe și testele moleculare COVID

La intrarea pe aeroporturile din Spania pot fi admise ca probe și testele moleculare COVID-19

Începând din 10 dec. 2020, la intrarea pe aeroporturile din Spania pot fi admise ca probe și testele moleculare COVID-19 ...
Citește Mai Mult
Români Spania: Informații despre Acordul privind Eliminarea Dublei Impuneri între România și Spania

Români Spania: Informații despre Acordul privind Eliminarea Dublei Impuneri între România și Spania

Ambasada României în Regatul Spaniei informează: Vă transmitem câteva informații de interes pentru cetățenii români rezidenți în Spania referitoare la ...
Citește Mai Mult
Bacău: Bărbat cercetat de poliţişti pentru că ar fi votat în Spania şi apoi în localitatea de domiciliu

Bacău: Bărbat cercetat de poliţişti pentru că ar fi votat în Spania şi apoi în localitatea de domiciliu

Un bărbat în vârstă de 51 ani, din localitatea Coţofăneşti, este cercetat de poliţiştii băcăuani pentru că ar fi votat ...
Citește Mai Mult

VEZI ȘTIRI SPANIA


VEZI EVENIMENTE SPANIA


VEZI INFORMAȚII UTILE


ESPAÑOL


VEZI ȘTIRI VIDEO